Thorvald tar norsk teknologi ut i verden med et stjernelag av investorer.

August 31, 2020
Oslo 31.08.2020 - Tradisjonell landbruksindustri gjennomgår et teknologisk skifte. Norske Saga Robotics, som har utviklet landbruksroboten Thorvald, har hentet inn 100 millioner kroner fra norske og internasjonale investorer for å støtte ambisiøse vekstplaner.
 
Interessen for Thorvald har eksplodert
Etterspørselen etter automasjon i verdens største bransje øker. Landbrukssektoren sysselsetter omtrent 1,1 milliarder mennesker over hele verden, men har fortsatt utfordringer med mangel på arbeidskraft. Koronapandemien har gjort forholdene verre og behovet for robotiserte løsninger enda større. Samtidig er behovene for miljøvennlige tiltak og løsninger kritiske. 
 
Roboten Thorvald utfører i dag lysbehandling av jordbær og vinranker for å fjerne meldugg. Utvikling av en ettertraktet jordbærplukker står for tur. Etterspørselen etter tjenestene er langt større enn selskapet kan levere. Teknologien Thorvald innehar gir store og tydelige gevinster for bøndene og er så kostnadseffektiv at den har potensial til å endre bransjen i like stor grad som traktoren gjorde i sin tid. Saga Robotics opplever at bøndene er åpne for ny teknologi og også gode til å ta den i bruk.
 
- Landbruket har hatt en enorm utvikling de siste tiårene, noe som har lagt grunnlaget for mye av den befolkningsveksten og ikke minst veksten i velstand vi har sett de siste 50 årene. Når vi nå igjen må doble matproduksjonen frem til 2050 ser vi at robotisering og digitalisering vil være sentrale elementer i den landbruksrevolusjonen som må til for å nå disse målene. Vårt mål er at Thorvald skal spille en sentral rolle i transisjonen til et mer bærekraftig og effektivt landbruk, og vi ser enorme markedsmuligheter til vekst internasjonalt innen alle de segmentene vi opererer innenfor, sier Pål Johan From, CEO i Saga Robotics.
 
Store investorer bidrar til teknologieventyret
Moderne jordbruk er i endring og store norske og internasjonale investorer ser muligheter i Norge. Norske Nysnø Klimainvesteringer investerer med London-baserte og velrennomerte ADM Capital Europe LLP og Rabo Food & Agri Innovation Fund som er investeringsarmen til den verdensledende nederlandske landbruksbanken Rabobank. Nysnø investerer 35 millioner kroner og ADM Capital og Rabo Food & Agri Innovation Fund går inn med den resterende kapitalmengden sammen med en gruppe norske investorer med blant annet Propagator Venture.
 
- Utfordringen er å utvikle nye, bærekraftige løsninger som produserer mat til flere i
et endret klima. Robotteknologien fra Saga viser en lovende fremtid hvor kunstig
intelligente og presise maskiner bruker mindre ressurser og produserer mer. Nysnø
ser frem til videre skalering av norskutviklet teknologi med solid sektorkompetanse
fra internasjonale og velrenommerte medinvestorer, sier Siri Kalvig, Administrerende
direktør i Nysnø. 
 
Om Saga Robotics
Saga Robotics er selskapet som er ansvarlig for design og kommersialisering av den verdensledende landbruksroboten Thorvald. Målet er å utvikle robotiserte løsninger som adresserer den økende mangelen på arbeidskraft i landbruket, samt å gjøre landbruket mer bærekraftig og energieffektivt. Saga Robotics har utviklet en autonom og helt selvgående robot som bruker avanserte algoritmer til å navigere under utfordrende forhold som finnes på gårder. Saga er også involvert i flere prosjekter der de utvikler verktøy for jordbærplukking, luking, avlingsprediksjon og mye mer. Den første Thorvald-roboten ble bygget i Norge i 2014, og det er nå mer enn 30 Thorvald-roboter i drift fordelt på fem forskjellige land. Selskapet har hatt støtte fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet gjennom Forny-programmet, Innovate UK og EUs Horizon 2020 program. Teknologien er utviklet i samarbeid med NMBU, University of Lincoln, Cornell University, University of Florida, m.fl.
 
For mer informasjon se: www.sagarobotics.com
 
Investorene: 
Om Nysnø Klimainvesteringer
Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Gjennom en forvaltningskapital på 1,7 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eies av Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon se www.nysnoinvest.no
 
Om ADM Capital
ADM Capital er en Hong Kong- og London-basert fondsforvalter og rådgiver. ADM Capital ble grunnlagt i 1998 og forvalter eller er rådgiver for 2,39 milliarder US dollar gjennom en rekke fond. Med over 45 personer på 4 kontorer globalt, håndterer ADM Capital de private kredittmarkedene gjennom sitt Hong Kong-kontor og mat og jordbruk globalt gjennom sin Cibus-platform. ADM Capital Europe LLP lanserte Cibus Enterprise Fund i 2019. Fondet investerer vekstkapital i bærekraftige, globale mat- og jordbruksselskaper. ADM Capital Foundation ble opprettet av ADM Capital i 2006 for å adressere miljømessige og sosiale utfordringer i Asia og sikre god praksis innen bærekraft i hele ADM Capitals portefølje.
For mer informasjon, se www.admcapital.com

Om Rabo Food & Agri Innovation Fund 
Rabo Food & Agri Innovation Fund “RFAIF” (www.rfaif.com) er en avdeling av Rabo Corporate Investments og venture-fondet til Rabobank. Banken er en global leder innen internasjonal finansiering av mat- og landbrukssektoren. RFAIF bruker Rabobanks omfattende globale nettverk og sektorkunnskap for å bidra til vekst og suksess for oppstartsbedrifter som innoverer på tvers av verdikjeder for mat- og landbruk. 
Press kit powered by PressKitHero